Vitajte na oficiálnej stránke stavebnej spoločnosti ŠD STAVBY

Čo je revitalizácia bytových domov?

• tepelno-technické posúdenie stavebných konštrukcií, prepočty úspor a návratnosti investície (energetická náročnosť prevádzky budovy) • energetické poradenstvo • vypracovanie investičného zámeru, cenovej ponuky, projektovej dokumentácie, zabezpečenie odborných posudkov, gra?cké spracovanie farebného riešenia a zabezpečenie finančného krytia projektu • zabezpečenie inžinierskej činnosti (stavebné povolenie a podklady s tým súvisiace, technický dozor investora) • komplexná revitalizácia bytového domu obsahuje zateplenie obvodového plášťa, termoizoláciu a hydroizoláciu plochých, šikmých  a valbových striech, výmenu okien, vstupných dverí, schodiskových zostáv, rekonštrukciu balkónov, kompletnú montáž nových závesných balkónov • poskytujeme záručný a pozáručný servis • ponúkame tiež možnosť predaja reklamných plôch štítových stien bytových domov

Search